|

Mars Kementerian Pekerjaan Umum

MARS
KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

Sesuai Kepmen PU No. 426/KPTS/1986

Ciptaan : Binsar Nainggolan


Kami warga Pekerjaan Umum
Turut mengemban tugas panggilan Negara

Merintis pembangunan
Menuju cita bangsa


Adil dan makmur berlandaskan Pancasila

Bekerja Keras ..
Bergerak Cepat..
Bertindak Tepat..


Jujur Berlaku dan mengabdi penuh
Setia dalam membela Negara

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Kami Warga Pekerjaan Umum
Mengolah Tirta di bumi tanah Persada

Membangun Bina Marga 
MenCipta Karya Wisma


Untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia

Kami Warga Pekerjaan Umum..
Abdi Bangsa....

Sumber :